Новини

Отворени процедури

ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

виж повече >>

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

виж повече >>

За програмата

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на енергетиката, МЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха.

Контакти

Адрес: София, ул. "Триадица" 8 (виж карта)

Email: ask@energygrantsbg.org

Email: eerebg04@me.government.bg

Тел: 0886916446 - Саид Хамаме

Facebook

Сигнали за нередности