Новини

Община Бургас - Близо 3 000 деца се обучават в топла и комфортна среда  - 20.04.2017 г.

Община Бургас - Близо 3 000 деца се обучават в топла и комфортна среда - 20.04.2017 г.

Близо 3000 са децата, които вече се обучават в по-топла и комфортна среда след реализирания проект на Община Бургас за енергийна ефективност в отоплението. Нови и модерни инсталации вече работят в Районната отоплителна централа в к-с „Меден рудник“.

виж повече >>

Община Павликени успешно приключи проект  - 15.02.2017 г.

Община Павликени успешно приключи проект - 15.02.2017 г.

Проект BG04-02-03-036 „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради“, финансиран от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

виж повече >>

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България - 14.02.2017 г.

КЕВР отчете успешното приключване на проекта за въвеждане на европейски електроенергиен пазар в България - 14.02.2017 г.

Успешно приключи втората фаза на проекта за въвеждане на електроенергиен пазар в България, финансиран по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. с програмен оператор Министерството на енергетиката.

виж повече >>

Отворени процедури

ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

виж повече >>

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

виж повече >>

За програмата

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области "Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и "Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г.

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на енергетиката, МЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха.

Контакти

Адрес: София, ул. "Триадица" 8 (виж карта)

Email: ask@energygrantsbg.org

Email: eerebg04@me.government.bg

Тел: 0886916446 - Саид Хамаме

Facebook

Сигнали за нередности