A+ A A-

Задайте въпрос към експерт от от Програма енергийна ефективност и възобновяема енергия

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03-1 получни до 19.08.2016 г.

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03-1 получни до 29.08.2016 г.

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03-1

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 зададени на информационния ден (Част 2)

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 зададени до 24.04.2015г. и на информационния ден

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05 „Повишаване на административния капацитет и информираността  за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ получени до 28.01.2015 г.

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ получени до 28.01.2015 г. 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ получени до 15.12.2014 г.

Въпроси и отговри от общ характер получени до 15.12.2014 г.

Поставени въпроси на проведен в гр. Бургас информационен ден по грантова схема  BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ 

Поставени въпроси на проведен в гр. Варна  информационен ден по грантова схема  BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ 

Поставени въпроси на проведен в гр. Пловдив информационен ден по грантова схема  BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ 

 Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ получени до 14.11.2014 г. 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ получени до 14.11.2014 г.

Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ получени до 07.11.2014 г. 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ получени до 07.11.2014 г.

Въпроси и отговри от общ характер получени до 07.11.2014 г.

 Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ получени до 24.10.2014 г. 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“ получени до 24.10.2014 г.

Въпроси и отговри от общ характер получени до 24.10.2014 г.


Въпроси и отговори по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ 

Въпроси и отговри по ГРАНТОВА СХЕМА BG04-03-04 „ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА“

Въпроси и отговри от общ характер