Отворени процедури

A+ A A-

ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

виж повече >>

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

виж повече >>