ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

A+ A A-

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОЦЕДУРА BG04-02-03-1: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ"
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
по чл. 6.9 от Регламента за подбор на проектни предложения, отговарящи на определени изисквания за качество

Насоки за кандидатстване (компресиран файл за сваляне, формат - .zip, 3.64 MB)

Проектните предложения се подават на адрес:

Министерство на енергетиката, ул. "Триадица" № 8, София 1000

Въпроси могат да бъдат задавани на eerebg04@me.government.bg

Краен срок за представяне на проектните предложения: 9 септември 2016 г., 16:30 ч. местно време.