A+ A A-

Информация за потенциални норвежки партньори

Важно!  За съдействие при намиране на норвежки партньор може да се обръщате към г-н Bjørn Aulie, представител на партньора на България по Програма BG04, Дирекция за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката,  на e-mail: aul@nve.no.